Sunday, 23/02/2020 - 05:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Thị Trấn Đu

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TIẾNG ANH Năm học 2018-2019

 

PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG

      CỤM CM: TTĐU – TỨC TRANH II

 
  

            Số:  04 /KH-THTTĐ                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thị trấn Đu, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

                                                                                                                          KẾ HOẠCH

                                                               Tổ chức “Ngày hội Tiếng Anh” cụm chuyên môn số 1 (Thị trấn Đu – Tức Tranh II)

                                                                                                                     Năm học 2018-2019

 

Căn cứ Kế hoạch số 385/PGDTH-GDĐT ngày 19/9/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương;

Căn cứ Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của cụm chuyên môn số 1 và tình hình thực tế của hai nhà trường Tiểu học Thị trấn Đu và tiểu học Tức tranh II. Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội tiếng Anh năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THI

Ngày Hội là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, được tổ chức với mục đích:

- Giúp học sinh nâng cao năng lực nghe và giao tiếp bằng Tiếng Anh, từ đó tạo động lực cho các em có thái độ tích cực yêu thích môn học Tiếng Anh.

- Thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia, qua đó tuyên truyền giáo dục về văn hoá sử dụng Tiếng Anh khi giao tiếp.

- Phát huy tính tư duy sáng tạo của học sinh, động viên học sinh tích cực, chủ động, tự tin trong học tập, rèn luyện năng lực thực hành, khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, tạo sân chơi văn hoá, trí tuệ cho học sinh, nâng cao chất lượng các môn học, đặc biệt môn Tiếng Anh trong trường Tiểu học.

- Giáo dục tinh thần đoàn kết, hợp tác trong tập thể, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Góp phần gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

- Tạo điều kiện để giáo viên phát huy tính năng động sáng tạo trong tổ chức các hoạt động sử dụng tiếng Anh. Góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh ở nhà trường.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2019.

2. Địa điểm: Trường Tiểu học Thị trấn Đu.

3. Đối tượng tham gia ngày hội:

          - Thành lập 4 đội chơi trên sân khấu. Mỗi trường 2 đội chơi. Mỗi đội gồm 6 học sinh (gồm 2 học sinh lớp 3, 2 học sinh lớp 4, 2 học sinh lớp 5). Học sinh các đội phải đội mũ làm bằng giấy cứng có tên của đội.

          - Khán giả là học sinh của hai nhà trường.

          III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG:

          + Nhảy Shalala.

+ Hát đơn ca bài Mother’s Diary kèm powerpoint hoặc múa minh họa.

2. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CÁC PHẦN THI

Mỗi đội chơi phải thực hiện 3 nội dung:

2.1. Nội dung 1: Màn chào hỏi (30 phút)

          + Mục đích: Giới thiệu được đội thi của mình. Tạo tâm thế tự tin cho các em HS.

          + Nội dung: Giới thiệu được tên đội, các thành viên, ý nghĩa tên đội, mục đích đến với cuộc thi…

          + Hình thức: Có thể thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau (Giới thiệu trực tiếp, vè, kịch…)

+ Thời gian cho mỗi đội từ 5 - 7 phút.                                                                                   Kết thúc phần thi chào hỏi, BGK chấm điểm trên phiếu sau đó chuyển cho MC. MC trực tiếp đọc điểm cho mỗi đội nắm được. Thư ký ghi lại kết quả.

2.2. Nội dung 2: Tìm hiểu kiến thức Tiếng Anh (xây dựng dưới hình thức các trò chơi).

* Trò chơi 1 “ Đoán ý đồng đội- Guess the words” (20 phút)

          + Mục đích: Rèn luyện cho các em khả năng ghi nhớ, quan sát, hiểu ý đồng đội  

+ Nội dung: Các từ khóa ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với trình độ của các em HS.

+ Hình thức thi: Thi lần lượt từng đội. Mỗi đội có 5 phút để thực hiện phần thi.

+ Luật chơi: Học sinh mỗi đội xếp thành hàng dọc gồm 6 em. Giáo viên sẽ đội mũ có gắn từ Tiếng Anh theo chủ điểm lên đầu 5 học sinh, trừ học sinh đứng đầu hàng (lưu ý khi đội mũ cho học sinh, giáo viên không để cho học sinh nhìn thấy từ trên mũ ). Mỗi chiếc mũ gắn một từ. Học sinh đứng đầu hàng sẽ quay lại nhìn từ trên mũ của học sinh đứng sau và bằng hành động, không dùng lời nói sẽ phải diễn đạt nghĩa của từ đó. Học sinh kia sẽ phải đoán từ mà bạn mình vừa diễn đạt. Nếu đoán đúng ghi được 10 điểm cho đội. Nếu không đoán được hoặc đoán sai nhiều lần thì bỏ qua để tránh mất thời gian và không ghi được điểm. Sau khi học sinh thứ 2 đoán xong từ hoặc bỏ qua, học sinh thứ nhất chạy thật nhanh về cuối hàng để giáo viên đội mũ có gắn từ. Tương tự, học sinh thứ 2 quay lại diễn đạt từ của học sinh thứ 3, và học sinh thứ 3 phải nói chính xác từ trên mũ của mình để ghi điểm cho đội. Học sinh thứ 3 đoán xong thì học sinh thứ 2 lại chạy về cuối hàng để giáo viên thay từ khác. Trò chơi cứ tiếp tục đến khi hết 5 phút cho mỗi đội. Mỗi từ đoán chính xác được 10 điểm. Thư kí tổng hợp và MC sẽ công bố điểm sau khi kết thúc trò chơi.

*Trò chơi 2 : Tam sao thất bản –Chinese whisper (20 phút)

          + Mục đích: Rèn luyện khả năng nghe nói cho các em HS.

          + Nội dung: Các câu ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với trình độ của các em HS.

          + Đồ dùng cho trò chơi: file nghe, máy tính, tai nghe

          + Hình thức thi: Thi lần lượt từng đội. Mỗi đội có 5 phút trên sân khấu.

          + Luật chơi: Học sinh mỗi đội sẽ xếp thành 1hàng dọc. Học sinh đứng đầu hàng sẽ tiến lên chỗ của MC. MC đeo tai nghe cho học sinh này. Sau đó MC sẽ cho học sinh đó nghe một câu Tiếng Anh. Sau khi nghe xong, học sinh đó sẽ bỏ tai nghe ra và chạy thật nhanh về phía đội của mình để thì thầm câu vừa nghe được vào tai bạn thứ 2, bạn thứ 2 sẽ thì thầm vào tai bạn thứ 3. Tương tự đến bạn thứ 6. Bạn thứ 6 sẽ phải chạy thật nhanh lên phía trước đọc to câu vừa nghe được. Nếu đọc đúng sẽ ghi được 30 điểm, đọc sai không được điểm. Nếu đọc sai thì chạy về đứng ở vị trí đầu tiên. Sau đó học sinh thứ 5 sẽ lên đọc câu đó. Nếu đúng chỉ ghi được 25 điểm, nếu sai lại chạy về đứng ở vị trí đầu tiên. Sau đó học sinh thứ 4 lại lên đọc câu đó. Nếu cứ tiếp tục sai thì đến học sinh trực tiếp nghe câu đó từ file nghe sẽ lên đọc và nếu đúng chỉ được 5 điểm, sai không được điểm. Trò chơi diễn ra tương tự trong 5 phút. Thư kí tổng hợp để MC công bố  điểm ngay sau khi kết thúc trò chơi.

2.3. Nội dung 3: Thi hùng biện (20 phút)  

          + Mục đích: Rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh cho HS, có khả năng thể hiện phong cách của bản thân.

          + Nội dung: Các đội chơi sẽ chọn theo chủ đề: Tình bạn, Nhà trường, Gia đình, Quê hương.

          + Hình thức: Mỗi đội cử 1 đại diện dự thi. Thí sinh có thể sử dụng các phương tiện nghe, nhìn, CNTT, Tranh ảnh… để hỗ trợ bài hùng biện. Sau khi diễn thuyết, thí sinh sẽ trả lời câu hỏi của BGK. Hết phần dự thi, BGK chấm điểm trên phiếu. Thư kí tổng hợp để MC thông báo điểm.

          + Thời gian thi của mỗi đội: Không quá 5 phút.

3. PHẦN GIAO LƯU VỚI KHÁN GIẢ: (15 phút)

Ban tổ chức chuẩn bị 10 - 15 câu hỏi, đố vui bằng Tiếng Anh để khán giả giao lưu dưới hình hái hoa dân chủ hoặc vấn đáp trực tiếp.

4. TỔNG KẾT, TRAO GIẢI: (10 phút)

+ Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội chơi.

+ Học sinh toàn trường đồng diễn 2 bài Tiếng Anh: THE LITTLE FINGERS và BABY SHARK.

IV. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG CÁC PHẦN THI

  - Giám khảo là giáo viên tiếng Anh của các trường bạn

- Phần thi Giới thiệu về đội: được đánh giá theo thang điểm 10 (Yêu cầu: Nói lưu loát, rành mạch câu, từ, có thể hiện ngữ điệu…)

- Phần thi Tìm hiểu kiến thức :

+ Trò chơi 1: Đoán đúng mỗi từ được 10 điểm, kết thúc phần thi, đội nào có số điểm cao hơn là đội thắng cuộc.

+ Trò chơi 2 : Ở mỗi lượt chơi, bạn số 6 của mỗi đội đọc đúng câu sẽ ghi được 30 điểm, bạn số 5 đọc đúng câu ghi được 25 điểm, bạn số 4 đọc đúng câu ghi được 20 điểm, bạn số 3 đọc đúng câu ghi được 15 điểm, bạn số 2 đọc đúng câu ghi được 10 điểm, bạn số 1 đọc đúng câu ghi được 5 điểm. Kết thúc trò chơi, đội nào có số điểm nhiều hơn là đội thắng cuộc.

- Phần thi Hùng biện: Điểm tối đa là 10

- Điểm kết luận của cuộc thi là trung bình cộng điểm của ba nội dung thi và được xếp giải Nhất, Nhì, Ba.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC – KHEN THƯỞNG

- Nhà trường lo kinh phí tổ chức Hội thi, kinh phí khen thưởng cho các đội đạt giải. Căn cứ kết quả dự thi của các đội, Ban tổ chức sẽ trao:

+ 1 giải Nhất: 500 000 đ

+ 1 giải Nhì: 400 000 đ

+ 2 giải Ba: Mỗi giải 300 000 đ

- Kinh phí  cho các đội chơi (trang phục, mũ cài trên đầu ...): Các lớp có học sinh thi chi từ quỹ lớp.

VI. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối với Ban tổ chức hội thi

- Chuẩn bị nội dung và các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo tổ chức tốt hội thi.

- Chuẩn bị kinh phí cho ngày hội.

- Tổ chức bắt thăm số báo danh cho các đội chơi.

- Xây dựng nội dung trò chơi, phiếu chấm điểm, biểu tổng hợp.

- Chấm thi và tổng hợp điểm khách quan, chính xác.

2. Đối với các nhà trường

- Đồng chí trưởng đoàn, chịu trách nhiệm quản lý học sinh và thực hiện công tác thông tin báo cáo với Ban tổ chức Hội thi.

- Trường tiểu học Tức Tranh II tham gia ngày hội cần chấp hành đúng kế hoạch của ngày hội, tự quản lý tài sản, tư trang, lo phương tiện tham gia ngày hội; lập danh sách trích ngang các thành viên đội thi, tên đội chơi, nội dung hùng biện và nộp về trường Tiểu học Thị trấn Đu trước ngày 25/02/2019.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Dựa trên kế hoạch tổ chức Ngày hội Tiếng Anh, các đồng chí giáo viên Tiếng Anh phối hợp cùng các giáo viên chủ nhiệm khối 3, 4, 5 và các giáo viên có liên quan nghiên cứu kĩ các nội dung trong Kế hoạch này để chuẩn bị và thực hiện tốt theo yêu cầu.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội Tiếng Anh của cụm chuyên môn số 1 năm học 2018-2019. Đề nghị các bộ phận, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực nhiện. Nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với Ban tổ chức, giải quyết kịp thời để ngày hội tổ chức được thành công./.

Nơi nhận:

- PGD Phú Lương(để báo cáo);

- BGH, các tổ chuyên môn;

- Các đ/c GV Tiếng Anh, Âm nhạc, TPT;

- Lưu.

 

 

TM. CỤM CHUYÊN MÔN                                                                                      CỤM PHÓ

 

 

 

 

 

Tô Thị Thúy Hoàn

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 16
Tháng 02 : 659
Năm 2020 : 1.667