1. Đ/C Hoàng Thị Liệu            Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

2. Đ/C Nguyễn Thị Nhung           Chức vụ: phó chủ tịch